Dịch vụ chuyển phát Quốc Tế

Phạm vi cung cấp dịch vụ:
        Trên 150 Quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chia thành các vùng tính cước theo từng dịch vụ.

Các dịch vụ Newpost đang cung cấp.

  • Dịch vụ chuyên tuyến: áp dụng đối với các nước có văn phòng đại diện của Newpost như China, Taiwan, Singapore, Japan, Korea.. chỉ tiêu thời gian phát từ 1 - 2 ngày
  • Dịch vụ Economy: áp dụng trên 100 nước và vùng lãnh thổ, được chia thành 12 vùng tính cước, chi phí tiết kiệm hơn 20 - 50% so với dịch vụ Express, chỉ tiêu thời gian + 1 - 3 ngày so với dịch vụ Express.
  • Dịch vụ Express: áp dụng trên 200 nước và vùng lãnh thổ, được chia thành 10 vùng tính cước.
  • Dịch vụ Hàng nặng: chính sách giá tốt nhất đối với các Bưu phẩm có trọng lượng từ 21kg trở lên. 
  • Dịch vụ thông quan hàng nhập và xuất.
Share