Dịch vụ Phát theo Yêu cầu

Dịch vụ Phát Yêu Cầu triển khai chính thức tại 63 Tỉnh thành phố.

  • Phát theo giờ yêu cầu
  • Phát trong ngày
  • Phát buổi tối
  • Phát đến các vùng sâu, xa theo thời gian thỏa thuận
  • Nhận và phát sau 2h00 trong nội thành Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh
Share