Express

Dịch vụ Express được Newpost vận hành theo chuyến kết nối đặc biệt, đối với trục Bắc - Trung - Nam được kết nối cố định hàng ngày trên các chuyến bay của Vietnamairlines, Vietjetair, Pacific...

Express là dịch vụ được tối ưu nhất về thời gian kết nối, đảm bảo bưu phẩm, bưu kiện được phát sau 12h - 18h cho chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng -  Hồ Chí Minh và ngược lại.

I. Lịch cắt tải hàng ngày tại Hub.

1. Newpost Hà Nội: 

  • 18h00 (tại sân bay 18h30)
  • Thời gian có Bưu phẩm tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng trước 24h00.

2. Newpost Hồ Chí Minh: 

  • 18h30
  • Thời gian có Bưu phẩm tại Đà Nẵng, Hà Nội 01h00.

3. Newpost Đà Nẵng:

  • 17h00
  • Thời gian có Bưu phẩm tại Hà Nội và Hồ Chí Minh trước 24h00.

4. Đối với các bưu phẩm phát sinh sau 18h00:

Các bưu phẩm phát sinh sau 18h00 sẽ được kết nối chuyến Express 06h00 – 07h00 hàng ngày, thời gian có Bưu phẩm tại các Hub trước 12h00.

II. Lịch kết nối từ các Hub về các đơn vị phát.

04h0012h30 hàng ngày.

Share