Thời gian Tên đơn vị Trạng thái
14/04/2018 09:17 TTKT KV1 Hà Nội Nhận bảng kê vào đơn vị