Hướng dẫn

Hướng dẫn sửa thông tin khách hàng và thông tin in BILL

Hướng dẫn sửa thông tin khách hàng và thông tin in BILL trên Web hachhang.newpost.vn
Xem chi tiết

Hướng dẫn in nhiều trang trên một tờ giấy a4

ước 1: Tìm vận đơn cần in Bước 2: Chọn danh sách cần in Bước 3 : Cấu hình mật độ máy in
Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng website khách hàng

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên website dành khách hàng hệ thống. Url: https://khachhang.newpost.vn/ Các chức năng chính: 1. Quản lý vận đơn 2. Tạo vận....
Xem chi tiết

Hướng dẫn in nhiều trang trên một tờ giấy Web

Bước 1: Tìm vận đơn cần in Bước 2: Chọn danh sách cần in Bước 3 : Cấu hình mật độ máy in
Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN TẠO VẬN ĐƠN TRÊN APP

HƯỚNG DẪN GỬI BƯU PHẨM (TẠO VẬN ĐƠN) TRÊN ỨNG DỤNG NEWPOST KHÁCH HÀNG
Xem chi tiết