Chính sách bảo mật thông tin

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này mô tả cách thức Công Ty Cố Phần Chuyến Phát Nhanh New Post sử dụng Thông Tin Cá Nhân (được định nghĩa dưới đây) của người sử dụng.

1. Thông tin cá nhân:

"Thông Tin Cá Nhân" là thông tin về khách hàng và có tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, giới tính, tình trạng cư trú tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của khách hàng, nghề nghiệp, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào về khách hàng mà khách hàng đã cung cấp cho New Post trong các đơn đăng ký, mẫu đăng ký sử dụng dịch vụ.

Việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của khách hàng là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu khách hàng không cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho New Post, New Post sẽ không thể xử lý Thông Tin Cá Nhân của khách hàng vì các Mục Đích và Mục Đích Bổ Sung như được quy định dưới đây và có thể dẫn đến việc New Post không thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng hoặc không thể chấp nhận thanh toán do khách hàng thực hiện.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, đại lý, người bán hàng việc cung cấp Thông Tin Cá Nhân của khách hàng là bắt buộc, New Post có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của khách hàng từ các nguồn thông tin đại chúng hoặc từ các bên thứ ba.

2. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website newpost.vn bao gồm:

 • Họ tên khách hàng.
 • Thông tin liên lạc số điện thoại, địa chỉ.
 • Email liên hệ.
 • Số tài khoản Ngân hàng khách hàng để New Post chuyển khoản đối soát.

Đây là các thông tin mà newpost.vn cần khách hàng cung cấp để newpost.vn có thể liên hệ, tư vấn hỗ trợ, xác nhận tạo vận đơn trên hệ thống cho quý khách hàng. Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ bằng thông tin cá nhân của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website newpost.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ thông tin của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty New Post sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

 • Tạo vận đơn trên hệ thống New Post.
 • Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng: theo dõi, đối soát vận đơn.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và website newpost.vn
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại newpost.vn
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của newpost.vn.

5. Địa chỉ của Bưu cục thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NEW POST.
 • 10/20 Trần Nhật Duật, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • Email: it@newpost.vn hoặc cskh@newpost.vn .
 • Hotline: 1900 63 6789.

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu newpost.vn thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của website newpost.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, newpost.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, newpost.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên newpost.vn, newpost.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của newpost.vn Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, newpost.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên newpost.vn
 • Ban quản lý newpost.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là khách hàng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý newpost.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin của khách hàng.

 • Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui lòng gửi email khiếu nại đến: it@newpost.vn hoặc gọi điện thoại tới số 1900 636789.
 • Liên hệ phòng IT để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản trị.
 • Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
Share