HƯỚNG DẪN TẠO VẬN ĐƠN TRÊN APP

I. Tải ứng dụng Newpost Khách Hàng.

Đầu tiên bạn tải ứng dụng này về điện thoại và đăng ký tài khoản cho mình trước đã nhé.

  • Newpost Khách Hàng cho Android: Download
  • Newpost Khách Hàng cho iOS: Download

II. Đăng ký thông tin.

Đầu tiên bạn mở ứng dụng lên.

1. Đăng Ký.

1.1 Nếu đã có tài khoản tiến hành đăng nhập bỏ qua bước (1)

1.2 Nếu chưa có tài khoản tiến hành đăng ký tài khoản:

Điền thông tin để đăng ký tài khoản,  sau khi đăng ký ứng dụng sẽ chuyển hướng đến màn hình đăng nhập (bước 2)

2. Đăng Nhập.

Nhập thông tin tài khoản để đăng nhập.

Đăng nhập thành công!

III. Tạo Vận Đơn(Phiếu gửi).

1. Quản lý địa chỉ gửi hàng.

2. Tạo mới địa chỉ gửi hàng.

Nhập thông tin địa chỉ gửi mục dấu (*) là bắt buộc điền không được để trống.

Sau đó nhấn nút lưu như hình bên dưới.

3. Quản lý danh sách vận đơn đã tạo.

4. Tạo vận đơn mới.

Nhập thông tin địa chỉ gửi mục dấu (*) là bắt buộc điền không được để trống.

Sau đó nhấn nút lưu.

Sau khi lưu xong nếu tạo vận đơn thành công phần mềm sẽ chuyển về danh sách vận đơn với vận đơn mới nhất được tạo.

5. Chỉnh sửa vận đơn.

Bấm vào icon bên dưới để chỉnh sửa vận đơn đã tạo.

6. Xem lại vận đơn.

Chúc các bạn thành công!

Share