Quy Định Khiếu Nại - Đền Bù

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NEW POST

10/20 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3848 1325

 

CÔNG BỐ

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, THỜI HẠN KHIẾU NẠI, MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

1. Quy trình giải quyết khiếu nại

1.1 Tiếp nhận khiếu nại

-   Khách hàng có thể khiếu nại theo các hình thức sau:

+ Tại Hồ Chí Minh

 • Gọi điện đến số điện thoại: 028 3848 1325 hoặc 19000636789 phím 2
 • Đến trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến công ty tại địa chỉ: 10/20 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Gửi khiếu nại bằng thư điện tử theo địa chỉ mail công ty: info@newpost.vn

+ Tại Hà Nội

 • Gọi điện đến số điện thoại: 19000636789 phím 1
 • Đến trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến công ty tại địa chỉ: Số 9, dãy A, ngõ 217, đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
 • Gửi khiếu nại bằng thư điện tử theo địa chỉ mail công ty: vphanoi@newpost.com.vn

+ Tại Đà Nẵng

 • Gọi điện đến số điện thoại: 19000636789 phím 3
 • Đến trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến công ty tại địa chỉ: 17 Phan Sĩ Thực, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
 • Gửi khiếu nại bằng thư điện tử theo địa chỉ mail công ty: cskh@newpost.com.vn

+ Tại Cần Thơ

 • Gọi điện đến số điện thoại: 19000636789 phím 2
 • Đến trực tiếp hoặc gửi đơn khiếu nại bằng văn bản đến công ty tại địa chỉ: 17A - 17B Nguyễn Đệ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
 • Gửi khiếu nại bằng thư điện tử theo địa chỉ mail công ty: cskh@newpost.com.vn
 • Công ty sẽ cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại ngay sau khi nhận được khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong thời hạn không quá năm (05) ngày.
 • Trường hợp không tiếp nhận khiếu nại, trong thời hạn không quá năm (05) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, công ty có văn bản thông báo cho người khiếu nại biết và nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận khiếu nại.

1.2  Xử lý khiếu nại:

- Nhân viên chăm sóc khách hàng sau khi nhận được đơn khiếu nại từ khách hàng sẽ tiến hành xác minh thông tin từ các điểm phục vụ để tổng hợp và làm rõ nội dung khiếu nại, lập báo cáo giải quyết khiếu nại trình Tổng Giám Đốc phê duyệt, giải quyết khiếu nại và ra quyết định bồi thường thiệt hại (nếu có).

- Công ty có trách nhiệm gửi văn bản kết quả giải quyết khiếu nại đến địa chỉ của khác hàng trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại của khách hàng.

- Trong trường hợp khiếu nại được giải quyết ngay khi khách hàng trực tiếp đến khiếu nại và đạt được thỏa thuận của hai bên, công ty không cần phải cấp phiếu tiếp nhận khiếu nại, nhưng phải lập biên bản kết quả giải quyết và lưu vào hồ sơ

1.3 Phản hồi đến khách hàng:

+ Công ty sẽ giải quyết khiếu nại trong thời hạn được công ty quy định và thông báo cho bên khiếu nại biết; trường hợp quá thời hạn quy định mà bên khiếu nại không nhận được thông báo trả lời hoặc không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của công ty thì có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp.

+ Nếu có tranh chấp, hai bên cần phải tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và ghi nhận bằng biên bản. Trong trường hợp các bên không tự giải quyết được, mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

1.4 Lưu trữ hồ sơ khiếu nại:

- Hồ sơ khiếu nại tại công ty sẽ được lưu trữ tại phòng chăm sóc khách hàng.

- Hồ sơ khiếu nại tại bưu cục sẽ được lưu trữ tại bộ phận kế toán

- Hồ sơ khiếu nại gồm có: Đơn khiếu nại, phiếu tiếp nhận khiếu nại, các tài liệu chứng minh nội dung khiếu nại, các biên bản làm việc giữa các bên, các báo cáo giải quyết khiếu nại, văn bản thông báo báo kết quả giải quyết khiếu nại.

2. Thời hiệu khiếu nại:

- Đối đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố, thời hiệu khiếu nại là: 06 tháng kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình;

- Đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi, thời hiệu khiếu nại là: 01 tháng kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận.

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại:

02 tháng kể từ ngày nhận được khiếu nại bằng văn bản;

4. Thời hạn giải quyết bồi thường:

30 ngày kể từ ngày các bên lập văn bản xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

5. Mức bồi thường thiệt hại

- Trường hợp do công ty cung ứng dịch vụ bưu chính không đảm bảo thời gian toàn trình đã công bố và người sử dụng dịch vụ bưu chính có chứng từ chứng minh việc không đảm bảo thời gian toàn trình đó: Công ty sẽ hoàn trả cước của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính;

- Đối với Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi một phần, mức bồi thường được xác định trên cơ sở thiệt hại thực tế, nhưng không cao hơn mức bồi thường thiệt hại toàn bộ đối với dịch vụ đó.

- Trường hợp Bưu gửi bị mất, hư hỏng hoặc tráo đổi toàn bộ:

 + Đối với dịch vụ bưu chính trong nước: Công ty sẽ đền bù 4 lần cước (đã bao gồm hoàn trả lại cước dịch vụ đã sử dụng) của dịch vụ đã sử dụng cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

+ Đối với dịch vụ bưu chính quốc tế: Công ty sẽ đền bù là 09 SDR/kg (được tính theo từng nấc khối lượng 500 gram, phần lẻ được tính bằng 500 gram) nhưng không thấp hơn 30 SDR/bưu gửi, cộng với hoàn trả lại cước của dịch vụ đã sử dụng

 

Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2023

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   

 

 

BÙI TRUNG KIÊN

 

 

Share