Dịch vụ

Dịch vụ Phát theo Yêu cầu

Với các yêu cầu đặc biệt của khách hàng về chỉ tiêu thời gian hoặc bất kỳ một yêu cầu đặc biệt nào khách hàng yêu cầu sẽ được Newpost đáp ứng.
Xem chi tiết

Dịch vụ Chuyển phát nhanh Trong nước

Là dịch vụ có chỉ tiêu thời gian phát từ 12 - 48h tùy theo từng khu vực.
Xem chi tiết