Danh Sách Vùng Dịch Theo Từng Cấp Độ Ngày 02/11/2021

BẢNG PHÂN VÙNG DỊCH COVID-19 THEO MÀU TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CÁC TỈNH THÀNH PHỐ MỚI Nhất.

4 Cấp Độ Vùng Dịch.

  • Màu xanh - Cấp 01 Nguy cơ thấp (bình thường mới).
  • Màu vàng - Cấp 02 Nguy cơ trung bình.
  • Màu cam - Cấp 03 Nguy cơ cao.
  • Màu đỏ - Cấp 04 Nguy cơ rất cao.

Share