Thông báo mẫu hóa đơn điện tử New Post

Công ty CP CPN NEWPOST                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        ------***-------                                                                         Độc Lập -Tự Do - Hạnh Phúc

                                                                                                               ------***-------

THÔNG BÁO

(V/v : Sử dụng hóa đơn điện tử)

Kính gửi : Quý Khách Hàng

          Công ty cổ phần chuyển phát nhanh NEW POST chân thành cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong thời gian vừa qua và xin trân trọng thông báo:

         Thực hiện Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 và thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

         Kể từ ngày 30/05/2019, Công ty cổ phần chuyển phát nhanh NEW POST chính thức sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hình thức hóa đơn GTGT dạng giấy trước đây trong việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên toàn hệ thống.

         Công ty chúng tôi sử dụng một mẫu hóa đơn duy nhất (đính kèm)

         Khi Quý khách hàng xác nhận giao dịch và thanh toán, hóa đơn tiền hàng của Quý khách được lưu trữ dưới dạng điện tử và gửi về email của Quý khách.

        Nếu cần hỗ trợ về hóa đơn điện tử, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với nhân viên kế toán điện thoại 1900636789 (máy lẻ 70101-70107-10107).

      Trân trọng cám ơn quý khách!

                                                                         TM. CÔNG TY CP CPN NEW POST                                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                 BÙI TRUNG KIÊN

File đính kèm:

 

 

Share