Quy định về giấy tờ đi theo hàng khi vận chuyển

Theo quy định của Nhà nước, pháp luật Việt Nam về các loại hàng hóa, dưới đây là những quy định về giấy tờ đi theo hàng hóa khi vận chuyển.

1.Đối với hàng điện tử ,( linh kiện máy... )

Hóa đơn đi theo hàng phải thể hiện đươc đúng chủng loại, số lượng, mã hàng hoặc số seri nếu có + tờ khai hải quan photo nếu là hàng nhập khẩu.

Nếu giấy tờ đi theo hàng là Phiếu Xuất Kho (PXK) kiêm vận chuyển nội bộ + lệnh điều đông : Đều phải có đóng mộc của cty, thể hiện đúng nội dung, chủng loại , mã...và quan trọng nhất là cùng địa chỉ trên bill hàng ( để chứng minh công ty có chi nhánh hay cửa hàng là đúng).

2. Đối với các mặt hàng thông thường ( Không nói hàng cấm vận chuyển).

Hóa đơn hoặc PXK + lệnh điều động cũng đều phải thể hiện đúng chủng loại hàng đang vận chuyển, số lượng...

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm gần nhất hoặc 1900 63 6789 để được tư vấn. 

Share