COD

Dịch vụ phát hàng thu tiền (COD) là dịch vụ đặc biệt mà người gửi có thế sử dụng kèm với dịch vụ chuyển phát của Newpost để ủy thác cho Newpost thu hộ một khoản tiền của người nhận khi phát bưu gửi (hàng hóa) và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ COD

Dịch vụ COD kèm theo với các dịch vụ chuyển phát trong nước Newpost đang cung cấp:

  • Dịch vụ Chuyển phát nhanh ( CPN)
  • Dich vụ Chuyển phát theo yêu cầu ( PYC)
  • Dịch vụ chuyển phát Đường bộ ( CPT)
  • Dịch vụ chuyển phát Hàng giá trị cao ( GTC)
  • Dịch vụ khai giá.
  • Dịch vụ đồng kiểm, phát tận tay, báo phát…

Giá cước các dịch vụ chuyển phát Khách hàng sử dụng được Newpost áp dụng theo Bảng giá công bố dưới đây.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ COD:

Tổng cước thanh toán = cước dịch vụ chuyển phát + cước dịch vụ COD + dịch vụ gia tăng khác (nếu có). 

I

Cước dịch vụ phát hàng thu tiền COD

(ngoài cước vận chuyển)

STT COD trong tuyến phát Newpost COD ngoài tuyến phát Newpost và tuyến huyện xã vùng sâu vùng xa
1 0.8% * số tiền nhờ thu , tối thiểu thu 15.000đồng/bưu gửi 1,3% * số tiền nhờ thu, tối thiểu thu 20.000đ/bưu gửi
2 Cước chuyển hoàn Bưu phẩm = cước chiều chuyển đi.
II Cước cộng thêm:
STT Dịch vụ chuyển trả tiền COD Mức cước
1 Trường hợp chuyển khoản 10.000 đồng + phí chuyển tiền của ngân hàng yêu cầu chuyển
2 Trường hợp nhận tại VP Newpost Miễn phí
3 Trường hợp phát tại địa chỉ khách hàng Không áp dụng

Share