Vận tải

Với năng lực vận tải và hệ thống mang lưới hiện có, Newpost không ngừng đầu tư thêm phương tiện để đáp ứng ngày càng tốt hơn nữa cho hệ thống vận tải trục Bắc - Trung - Nam bằng xe ô tô. Xây dựng và kết nối Đường trục và vận tải tại khắp các Tỉnh thành của đất nước

Kế hoạch xe năm 2021

  • Kết nối đường trục Bắc - Nam, trọng tải từ 16 - 25 tấn. Số lượng 25 xe.
  • Xe tải nhỏ,trọng tải từ 500 kg - 3,5 tấn. Số lượng 125 xe.
  • Chính sách giá linh hoạt, phù hợp, chỉ tiêu thời gian chỉ từ 48h  - 60h cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ chí minh và ngược lại.
  • Hệ thống vận tải nhánh từ Hà Nội đi các Tỉnh Miền Bắc, từ Đà Nẵng đi các Tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên và từ Hồ Chí Minh đi các Tỉnh Miền Nam xuất phát hàng ngày.

Share