Vận tải

Với năng lực vận tải và hệ thống mang lưới hiện có, Newpost không ngừng đầu tư thêm phương tiện để đáp ứng tốt hơn nữa cho việc kết nối Đường trục và vận tải tại các Tỉnh thành.

Kế hoạch xe năm 2019.

+ Kết nối đường trục Bắc - Nam, trọng tải từ 16 - 25 tấn. Số lượng 12 xe.

+ Xe tải nhỏ,trọng tải từ 500 kg - 3,5 tấn. Số lượng 80 xe.

Chính sách giá linh hoạt, phù hợp, chỉ tiêu thời gian 48h  - 60h cho chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hồ chí minh và ngược lại.

Hệ thống vận tải nhánh từ Hà Nội đi các Tỉnh Miền Bắc, từ Đà Nẵng đi các Tỉnh Miền Trung và từ Hồ Chí Minh đi các Tỉnh Miền Nam xuất phát hàng ngày.

Share