Tin tức

Thông báo mẫu hóa đơn điện tử New Post

Thông báo mẫu hóa đơn điện tử New Post
Xem chi tiết

Chung tay Phòng chống dịch bệnh Covid 19

Từ ngày 01/04/2020 Newpost chính thức cung cấp dịch vụ nhận Bưu phẩm, bưu kiện tại nhà cho Các Doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của Newpost có sắp xếp, bố t...
Xem chi tiết

Dịch vụ hoàn tất đơn hàng: Bài giải cho TMĐT

Trong 5 năm tới, kỳ vọng dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam”, ông Nguyễn Thanh Hưng - Phó chủ tịch, Tổng thư ký hiệp hội Thương mại Đ...
Xem chi tiết

Dịch vụ vận chuyển với Newpost

Là một trong 10 Công ty Chuyển phát hàng đầu Việt nam
Xem chi tiết

CÔNG VĂN CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH

CÔNG VĂN CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG THỜI GIAN CHỐNG DỊCH COVID 19 ÁP DỤNG TỪ 30/8 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
Xem chi tiết

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG NHẬN VÀ PHÁT BP, BK TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM TỪ 16H00 NGÀY 21/08/2021

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG NHẬN VÀ PHÁT BP, BK TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM TỪ 16H00 NGÀY 21/08/2021
Xem chi tiết